text.skipToContent text.skipToNavigation

Installatie en informatiepakket

Let op de volgende procedure:

 

 1. Bestelling met art.-nr. 099989 resp. art.-nr. 099985 + art.-nr. apparaat uitvoeren
 2. Uitlevering van de goederen gebeurt separaat
 3. Bartscher verstrekt gelijkertijd de geschikte servicepartner
 4. De servicepartner coördineert dan de definitieve datum na overleg met uw klant
 5. Aansluiting en instructie vinden plaats bij de klant. De klant moet ter plaatse de prestatieverklaring ondertekenen.

Wij adviseren, het formulier reeds bij sluiten van het koopcontract aan de klant uit te reiken. Daar is alle hierna vermelde informatie ook opgenomen!


Let op de volgende belangrijke informatie:

 

Technische voorwaarden bij de klant voor de aansluiting van een Bartscher vaatwasser.

Voorwaarden / bouwkundige specificaties:

 • Sanitaire toe- en afvoer binnen max. 1 meter van de voorziene opstellocatie van het apparaat.
  > Waterafvoer in de vloer (DIN 50 mm ø)
  > Waterafvoer hoger gelegen of in de wand (DIN 50 mm ø) (...dan extra uitrusting met afvoerpomp noodzakelijk) of onderbouw. (Art.-nr. 109688)
  > Watertoevoer G 3/4 inch draad met afsluitkraan
  > watertoevoer koud water dynamische druk 2-4 bar, bij doorvoer-spoelmachines min. 2,5-4 bar in bedrijf aanliggend (testrapport) of
  > Warmwateraansluiting tot 50° mogelijk (daardoor snellere spoelcycli mogelijk)
  > Geschikte waterontharding vanaf 5° d. H. dwingend vereist (montage van extra onthardings- en reinigerdoseerinstallaties tegen meerprijs)
 • Stroomaansluiting 3 NAC 400 V / 16 A of 1 x NAC 220 V / 16 A afhankelijk van het apparaattype (max. 1 meter verwijderd van de voorziene opstellocatie).
 • Industriële reiniger en spoelmiddel voor inspoeltijd en voor verder gebruik doordat het apparaat wordt ingesteld op het aanwezige product. Een wijziging van de producten kan het spoelresultaat duidelijk negatief beïnvloeden.

De vaste prijs omvat:

 • Opstelling en afvoeren van de verpakking (let op: de klant zet het apparaat onverpakt klaar op de opstellocatie)
 • Aansluiting aan het bouwkundige verzorgingsnet (elektro en sanitair)
 • Inspoelen met de aanwezige chemie
 • Instructie in het kader van de opstelling

Alle aansluitingen moeten op het moment van de montage vrij toegankelijk zijn. Andere of aanvullende handmatige diensten, die noodzakelijk worden omdat niet is voldaan aan de bovengenoemde voorwaarden, moeten afzonderlijk worden berekend afhankelijk van de gemaakte kosten.