text.skipToContent text.skipToNavigation

Opłata zryczałtowana za instalację i instruktaż

Prosimy o przestrzeganie następującej procedury:

 

 1. Wykonać zamówienie z nr art. 099989, wzgl. nr art. 099985 + nr art. urządzenia
 2. Wysyłka towaru jest realizowana osobno
 3. Firma Bartscher udziela w tym samym czasie zlecenia właściwemu partnerowi serwisowemu
 4. Partner serwisowy koordynuje następnie ostateczny termin po konsultacji z Twoim klientem
 5. Podłączenie i instruktaż odbywają się u klienta. Klient musi na miejscu podpisać formularz jako dowód wykonania usługi.

Zalecamy przekazanie formularza klientowi w momencie zawierania umowy sprzedaży. Zostały tam również wymienione wszystkie przedstawione poniżej informacje!


Prosimy o przestrzeganie następujących ważnych informacji:

 

Wymogi techniczne dla podłączenia u klienta zmywarki firmy Bartscher.

Wymogi / wytyczne budowlane:

 • Zawór napełniający i spustowy w promieniu maks. 1 metra od planowanego miejsca ustawienia urządzenia.
  > Odpływ wody w podłodze (DIN 50 mm ø)
  > Odpływ wody położony wyżej lub w ścianie (DIN 50 mm ø) (... wówczas konieczne doposażenie w pompę odpływową) lub pod zabudowę. (nr art. 109688)
  > Dopływ wody: gwint G 3/4 cala z zaworem odcinającym
  > Dopływ zimnej wody: ciśnienie dynamiczne 2-4 bar, w przypadku zmywarek kapturowych min. 2,5-4 bar ustawionych podczas eksploatacji przylegająco (raport z badań) lub
  > Możliwość podłączenia ciepłej wody do temp. 50° (dzięki temu możliwe szybsze cykle płukania)
  > Bezwzględnie wymagane odpowiednie zmiękczenie wody od stopnia twardości 5° w skali niemieckiej (montaż dodatkowych urządzeń zmiękczających i dozujących środek myjący za dopłatą)
 • Przyłącze elektryczne 3 NAC 400 V / 16 A lub 1 x NAC 220 V / 16 A w zależności od typu urządzenia (maks. w odległości 1 m od planowanego miejsca ustawienia urządzenia).
 • Przemysłowy środek czyszczący i nabłyszczający do pierwszego i każdego kolejnego użycia, ponieważ urządzenie jest przystosowane do danego produktu. Zmiana produktów może bardzo negatywnie wpłynąć na rezultat zmywania.

Opłata zryczałtowana obejmuje:

 • instalację oraz utylizację opakowania (uwaga: klient stawia nierozpakowane urządzenie w planowanym miejscu ustawienia)
 • podłączenie do sieci zasilającej u klienta (elektrycznej i sanitarnej)
 • pierwsze napełnienie dostępną chemią
 • instruktaż w ramach instalacji

W przewidzianym terminie montażu wszystkie przyłącza muszą być łatwo dostępne. Pozostałe, wzgl. dodatkowe usługi rzemieślnicze, które okażą się konieczne ze względu na niespełnienie wyżej wymienionych wymogów, muszą zostać skalkulowane osobno, w zależności od nakładów poniesienionych w ramach poszczególnych prac.