text.skipToContent text.skipToNavigation

Deklaracja ochrony danych osobowych

Cieszymy się z Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej i okazanego zainteresowania naszym przedsiębiorstwem. Ochrona Twoich danych osobowych ma dla nas znaczenie priorytetowe. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące sytuacji osobistej lub rzeczowej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do informacji tych należą nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia.

Ponieważ powyższe dane objęte są szczególną ochroną, gromadzimy je tylko w zakresie koniecznym pod względem technicznym. Poniżej przedstawimy, które informacje są przez nas gromadzone podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Nasza praktyka w zakresie ochrony danych osobowych jest zgodna z regulacjami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) i ustawy o ochronie danych osobowych przy teleusługach (niem. TMG). Twoje dane osobowe będziemy gromadzić, przetwarzać i zapisywać wyłącznie w celach obsługi zapytań i ewentualnych realizacji zamówień / umów. Tylko pod warunkiem wyrażenia osobnej zgody możliwe będzie wykorzystywanie Twoich danych do innych, dokładnie określonych w wyrażonej zgodzie celów, np. do informowania o ofertach za pośrednictwem newslettera itp.

 

1. Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu § 13 ust. 1 TMG / § 3 ust. 7 BDSG

Jednostka odpowiedzialna w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych: 
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten

E-mail: info@bartscher.de
Tel.: +49 5258 971-0
Faks: +49 5258 971-120

 

2. Korzystanie anonimowe / pod pseudonimem ze strony internetowej
Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Pseudonimizowane dane związane z użytkowaniem sieci informatycznych nie są kojarzone z danymi posiadacza pseudonimu. Tworzenie pseudonimowych profili użytkowników nie ma miejsca.

 

3. Specjalne funkcje strony internetowej
Nasza strona oferuje różne funkcje, podczas korzystania z których są gromadzone, przetwarzane i zapisywane dane osobowe. Poniżej wyjaśniamy, co dzieje się z tymi danymi:   

 • Formularz kontaktowy / formularze kontaktowe:
  Dane zgromadzone za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, wzgl. za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych będziemy wykorzystywać tylko w celu obsługi zapytań, które otrzymamy za pośrednictwem formularza kontaktowego, wzgl. formularzy kontaktowych. Po przetworzeniu zapytań zgromadzone dane zostaną bezzwłocznie usunięte, o ile nie obowiązują ustawowe okresy przechowywania. 


 • Strefa logowania:
  Na naszej stronie internetowej masz możliwość korzystania z osobnej strefy logowania. Jeżeli zapomniałaś/-eś hasła lub nazwy użytkownika dla danej strefy, istnieje możliwość ponownego otrzymania potrzebnych danych po uprzednim podaniu swoich danych kontaktowych (adres e-mail). Dane związane z użytkowaniem sieci informatycznych w ramach korzystania ze strefy logowania są przez nas gromadzone, zapisywane i przetwarzane w celu zwalczania nadużyć i usuwania usterek, wzgl. do utrzymania funkcjonalności. Dane nie są wykorzystywane do innych celów ani przekazywane osobom trzecim. Dane gromadzone w ramach funkcji „Zapomniałam/-em nazwy użytkownika / hasła” są używane wyłącznie w celu ponownego przesłania zapomnianych danych dostępu.
   
 • Newsletter:
  Dane zgromadzone w oknie rejestracji do naszego newslettera wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania naszego newslettera, w którym informujemy o wszystkich naszych usługach. Po zarejestrowaniu otrzymasz od nas e-mail z potwierdzeniem zawierającym link, na który należy kliknąć w celu zakończenia procesu rejestracji (Double Opt-In). W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, naciskając na link wyrejestrowujący. Twoje dane zostaną przez nas usunięte w przeciągu sześciu miesięcy od wyrejestrowania. Również w przypadku nieukończonej rejestracji Twoje dane zostaną przez nas usunięte w przeciągu sześciu miesięcy.

 

4. Kontrola wypłacalności / scoring
W przypadku konieczności poniesienia przez nas wstępnych nakładów, zastrzegamy sobie prawo – w celu obrony naszych uprawnionych interesów – do sprawdzenia w razie potrzeby wypłacalności na podstawie obliczeń matematyczno-statystycznych za pośrednictwem wywiadowni gospodarczych.

W przypadku konieczności poniesienia przez nas wstępnych nakładów, zastrzegamy sobie prawo – w celu obrony naszych uprawnionych interesów – do sprawdzenia w razie potrzeby wypłacalności na podstawie obliczeń matematyczno-statystycznych, korzystając z usług następującego przedsiębiorstwa:

- Creditreform Paderborn, Friederichs & Davis KG, Am Hoppenhof 30, D - 33104 Paderborn

W tym celu przekazujemy dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia kontroli wypłacalności i wykorzystujemy otrzymane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa niewypłacalności. Informacja o wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringu), które są kalkulowane na podstawie uznanych naukowo obliczeń matematyczno-statystycznych. Ryzyko niewypłacalności klienta w przyszłości ustalane jest na podstawie wielu czynników, takich jak np. dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowa historia płatności. Wynik zostanie wyrażony w postaci wartości płatności (tzw. scoringu). Otrzymane w ten sposób informacje są podstawą dla naszej decyzji odnośnie uzasadnienia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego.

Możliwość wyboru jednego z oferowanych rodzajów płatności nie jest jednak uzależniona od tego typu informacji.

 

5. Przekazywanie danych / ścisłe przeznaczenie danych
Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to dla nas niezbędne w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, w szczególności w celu realizacji zawartej umowy. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim w przypadkach wykraczających poza cele określone umową i realizacją płatności.

Jeżeli udostępnisz nam dane osobowe w ramach wyraźnej zgody, dane te zostaną wykorzystane tylko do celu, który leży u podstaw wyrażonego pozwolenia i na który uprzednio wyraziłaś/-eś zgodę. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne w celu osiągnięcia zaplanowanego celu lub wymagane ustawowo. Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili. 

Twoje wymagające ochrony interesy zostaną uwzględnione zgodnie z przepisami ustawowymi. Informację o zapisanych danych dotyczących Twojej osoby możesz uzyskać, zwracając się do odpowiedzialnej jednostki.

 

6. Analiza statystyczna odwiedzin niniejszej strony internetowej
Podczas wywołania niniejszej strony internetowej lub poszczególnych plików strony internetowej pobieramy, przetwarzamy i zapisujemy następujące dane: adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło pobranie pliku, nazwa pliku, data i godzina pobrania, wielkość przetransferowanych danych oraz komunikat o zakończonym powodzeniem pobraniu (tzw. weblog). Dane dostępu wykorzystujemy wyłącznie w formie niespersonalizowanej w celu ciągłego doskonalenia naszej oferty internetowej oraz w celach statystycznych.

Do celów analizy statystycznej odwiedzin niniejszej strony internetowej stosujemy następujące wtyczki i aktywne treści skryptów:

 • Google Analytics:
  Niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi do analizy internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: Google). Google Analytics stosuje rozmaite techniki, m.in. również tzw. „ciasteczka” (ang. coockies), które są zapisywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z niniejszej strony internetowej przez odwiedzających. Informacje pozyskiwane przez Google Analytics odnośnie korzystania przez Ciebie z niniejszej strony internetowej są przesyłane na serwery firmy Google, które ewentualnie są utrzymywane w państwach spoza grona państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ewentualnie również spoza państw-sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dzięki aktywacji anonimizacji IP w obrębie kodów śledzenia Google Analytics niniejszej strony internetowej, Twój adres IP zostanie zanonimizowany przez Google. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje kod śledzenia Google Analytics, który został rozszerzony o operatora gat._anonymizeIp(); w celu umożliwienia wyłącznie anonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP). Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie korzystać z tych informacji w celach analizy Twoich odwiedzin na niniejszej stronie internetowej, zestawiania raportów o aktywności na stronie oraz w celu dostarczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi firmy Google. Możesz zapobiec zapisywaniu ciasteczek Google poprzez dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania Twojej przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej nie będzie możliwe w pełnym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie dla Google danych wygenerowanych przez ciasteczko Google i dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (razem z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu wystarczy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Podstawowe zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Google Analytics znajdziesz pod tym adresem: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.

 

7. Instrukcja dotycząca korzystania z ciasteczek
Na różnych stronach wykorzystujemy ciasteczka, aby uatrakcyjnić odwiedziny naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji. Tzw. ciasteczka to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka może zapisywać na Twoim komputerze. Proces zapisywania pliku cookie nazywany jest również „ustawianiem ciasteczka”. Możesz ustawić swoją przeglądarkę według własnych preferencji w taki sposób, że będziesz otrzymywać informacje o ustawianiu ciasteczek, w zależności od przypadku decydować o przyjęciu lub zasadniczo akceptować, wzgl. blokować przyjmowanie ciasteczek. Ciasteczka mogą być wykorzystywane do najróżniejszych celów, np. w celu ustalenia, czy Twój komputer miał już połączenie z ofertą internetową (ciasteczka stałe), lub w celu zapisania ostatnio przeglądanych ofert (ciasteczka sesyjne). Stosujemy ciasteczka, aby zapewnić Ci większy komfort podczas korzystania. Aby skorzystać z naszych komfortowych funkcji, zalecamy zaakceptowanie ciasteczek w odniesieniu do naszej oferty internetowej.

 

8. Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja drogą mailową
Twoje dane osobowe są chronione podczas gromadzenia, zapisywania i przetwarzania przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. W przypadku komunikacji drogą mailową nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w odniesieniu do informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy pocztę tradycyjną.

 

9. Automatyczna archiwizacja wiadomości mailowych
Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, że nasz system mailingowy posiada funkcję automatycznej archiwizacji. W takim przypadku zasadniczo wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości mailowe są archiwizowane w formie cyfrowej i zabezpieczane przed zmianami zgodnie z wymogami prawa podatkowego (GoBD §§ 146, 147 AO) i prawa handlowego. Okres przechowywania może wynieść nawet do 10 lat. Archiwizacją nie są objęte wiadomości mailowe kierowane na adres karriere@bartscher.de. W przypadku pytań dotyczących cyfrowej archiwizacji prosimy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, aby kierowana do nas dokumentacja aplikacyjna przesyłana była wyłącznie w formacie plików PDF. Skompresowane pliki (WinZip, WinRAR, 7Zip itp.) są blokowane przez nasze systemy bezpieczeństwa. Prosimy mieć świadomość, że przesyłane do nas dokumenty aplikacyjne nie mogą być zakodowane. Wychodzimy z założenia, że również nasze odpowiedzi na maile aplikacyjne mogą być przesyłane w formie niezakodowanej. W przypadku niewyrażenia na to zgody, prosimy o zamieszczenie stosownej informacji w mailu aplikacyjnym. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualny nieuprawniony wgląd w dokumentację aplikacyjną przez osoby trzecie, który może mieć miejsce podczas przesyłania niezakodowanych wiadomości mailowych.

 

10. Osoba do kontaktu w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych - specjalista ds. ochrony danych osobowych
W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skorzystać z usług naszego specjalisty / naszych specjalistów ds. ochrony danych osobowych:

Specjalista ds. ochrony danych, bezpieczeństwa danych i forensyki IT, Dirk-Michael Mülot
Westfalenweg 2
33449 Langenberg

E-mail: dirk@muelot.de

 

11. Wycofanie zgody - informacje o danych i żądania dotyczące zmian – usuwanie i blokowanie danych
Według federalnej ustawy o ochronie danych osobowych masz prawo do nieodpłatnej informacji o Twoich zapisanych danych, jak również w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Twoje dane zostaną usunięte, o ile nie stoją temu na przeszkodzie regulacje ustawowe. W każdej chwili możesz wycofać udzielone nam pozwolenie na wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Żądania dotyczące informacji, usunięcia i sprostowania danych, jak również sugestie możesz w każdej chwili przesłać na następujący adres:

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
33154 Salzkotten

E-mail: info@bartscher.de
Faks: +49 5258 971-120

 


 

© IT-Recht-Kanzlei DURY - www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de

 

Współpraca: Dirk-Michael Mülot - specjalista ds. ochrony danych, bezpieczeństwa danych i forensyki IT – www.muelot-graf.de