text.skipToContent text.skipToNavigation

Deklaracja ochrony danych osobowych

Wstęp

Firma Bartscher GmbH (określa w dalszej części jako „My”) jest jako administrator strony internetowej jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Nasze dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej strony internetowej; partnerzy do kontaktu w przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych są podani bezpośrednio w niniejszej Polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa sfery prywatnej i prywatnych danych. Rejestrujemy, zapisujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe tylko zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności oraz mających zastosowanie przepisów prawa ochrony danych, w szczególności europejskiego Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (RODO) i krajowych przepisów ochrony danych.

Przedstawiając niniejszą Politykę prywatności, chcielibyśmy Państwa poinformować, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej.

Dane osobowe
Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są to wszystkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, takie jak np. imię i nazwisko, adres e-mail czy adres pocztowy. Informacje, których nie można połączyć z Państwa tożsamością (takie jak np. dane statystyczne, liczba użytkowników strony internetowej) nie stanowią informacji osobowych.

Mogą Państwo korzystać zasadniczo z naszej strony internetowej, nie ujawniając swojej tożsamości i nie podając danych osobowych. Wówczas rejestrowane są przez nas jedynie ogólne informacje dotyczące odwiedzin na naszej stronie internetowej. Do niektórych oferowanych usług zbierane są jednak Państwa dane osobowe. Dane te są wówczas przetwarzane przez nas zasadniczo tylko do celów związanych z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, w szczególności do udostępniania pożądanych informacji. Podczas zbierania danych osobowych należy obowiązkowo podać tylko dane, które są bezwzględnie konieczne. Ponadto podanie innych informacji może być możliwe, przy czym są to dane dobrowolne. Zawsze zwracamy uwagę, czy chodzi o pola obowiązkowe, czy dane dobrowolne. O konkretnych szczegółach informujemy wówczas w odpowiednim punkcie niniejszej Polityki prywatności.

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Przetwarzanie informacji osobowych
Państwa dane są zapisywane przez nas na serwerach objętych szczególną ochroną, znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej. Serwery są zabezpieczone poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnieniem Państwa danych przez osoby nieupoważnione. Dostęp do Państwa danych mają nieliczne upoważnione osoby. Są one odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Mimo regularnych kontroli niemożliwa jest jednak pełna ochrona przed zagrożeniami.

Państwa dane osobowe są przesyłane do nas przez Internet w formie zaszyfrowanej. Do przesyłania danych wykorzystujemy szyfr SSL (Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Państwa dane osobowe wykorzystujemy zasadniczo tylko do realizacji wybranych przez Państwa usług. Jeśli w ramach realizacji usług korzystamy z usługodawców zewnętrznych, ich dostęp do danych następuje także wyłącznie w celu realizacji usługi. Przestrzeganie wytycznych prawa ochrony danych zapewniamy poprzez działania techniczne i organizacyjne oraz zobowiązujemy do tego także naszych usługodawców zewnętrznych.

Podstawy prawne przetwarzania danych
Jeśli do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o wyrażenie zgody, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umowy z Państwem lub w ramach stosunku podobnego umowie, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zobowiązania prawnego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jako podstawa prawna dla przetwarzania danych stosowany jest dalej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych konieczne jest w celu obrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności nie wymagają przy tym ochrony danych osobowych.

W ramach niniejszej Polityki prywatności zawsze zwracamy uwagę na to, na jakiej podstawie prawnej opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Usunięcie danych i czas przechowywania
Usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe zasadniczo zawsze wtedy, gdy nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane. Dane mogą być przechowywane ponadto wówczas, gdy przewidziane jest to przez wytyczne prawne, którym podlegamy, jak np. ustawowe obowiązki przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy lub blokujemy Państwa dane osobowe po wygaśnięciu odpowiedniej wytycznej.

 

Korzystanie z naszej strony internetowej

Informacje o Państwa komputerze
Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej zbieramy, niezależnie od Państwa rejestracji, następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, zapytanie przeglądarki oraz godzina tego zapytania. Ponadto w ramach tego zapytania rejestrowany jest status i przesłana ilość danych. Zbieramy także informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki oraz systemu operacyjnego komputera. Ponadto rejestrujemy, z jakiej witryny nastąpiło przejście na naszą stronę internetową. Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas korzystania ze strony internetowej, następnie jest usuwany lub anonimizowany poprzez skrócenie. Pozostałe dane zapisywane są tylko na ograniczony czas.

Dane te wykorzystujemy tylko do zarządzania stroną internetową, w szczególności w celu stwierdzenia i usunięcia błędów, określenia obciążenia strony internetowej oraz optymalizacji lub udoskonaleń. W tych celach ma zastosowanie także nasz uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Stosowanie plików cookie
Na naszej stronie internetowej – tak jak w wielu witrynach – stosowane są pliki cookie. Pliki „cookie” to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które zapamiętują określone ustawienia oraz dane w celu wymiany z naszą stroną internetową poprzez Państwa przeglądarkę. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której został wysłany plik cookie oraz informacje o wieku pliku cookie i alfanumeryczny znak identyfikacyjny.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa komputera oraz natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam w optymalizacji strony internetowej oraz oferowaniu usług dostosowanych do użytkownika. W tym zakresie ma zastosowanie także nasz uzasadniony interes przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wykorzystywane przez nas pliki cookie to tzw. cookie sesyjne, które są automatycznie ponownie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Sporadycznie wykorzystywane mogą być także pliki cookie z dłuższym czasem zapisywania, aby móc uwzględnić Państwa wstępne ustawienia i preferencje także przy kolejnych odwiedzinach naszej strony internetowej.

Większość przeglądarek ustawiona jest na automatyczną akceptację plików cookie. Mogą Państwo jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Państwa, gdy będą wysyłane pliki cookie. Ponadto istnieje możliwość ręcznego usunięcia zapisanych wcześniej plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Proszę pamiętać, że możliwość korzystania z naszej strony internetowej może być w pewnych okolicznościach ograniczona lub całkowicie wykluczona, jeśli odmówią Państwo zapisywania plików cookie lub usuną Państwo niezbędne pliki cookie.

Analiza przeprowadzona przez WiredMinds
Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zliczania pikseli dostarczaną przez WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W związku z tym przetwarzany jest adres IP osoby odwiedzającej. Przetwarzanie to ma miejsce wyłącznie w celu gromadzenia informacji dotyczących firmy, takich jak na przykład nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wykluczane z dalszego przetwarzania za pomocą białej listy. Adres IP nie jest w żadnym wypadku zapisywany w LeadLab. Podczas przetwarzania danych w naszym interesie leży przede wszystkim ochrona praw osób fizycznych. Nasz interes w przetwarzaniu danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. W żadnym momencie nie jest możliwe wyciąganie wniosków z zebranych danych na temat możliwej do zidentyfikowania osoby. WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania zachowań odwiedzających naszą stronę internetową. Dane uzyskane podczas tego procesu nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową.
Opt-Out
Wyłączenie ze śledzenia(Funkcjonalnie niezbędny plik cookie zostanie ustawiony, aby trwale zapewnić, że żadne śledzenie przez WiredMinds LeadLab nie będzie miało miejsca na tej stronie)

Google Analytics
Google Analytics wykorzystujemy do analiz statystycznych. Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych, oferowaną przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje dotyczące Państwa korzystania z niniejszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie, przesyłane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje zebrane informacje w celu dokonania analizy korzystania przez Państwa z tej strony, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest kojarzony z innymi danymi przez firmę Google. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki; jednak zwracamy uwagę na to, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo także zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu przez Google danych na temat użytkowania strony (wraz z adresem IP), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Google Analytics znajdziesz pod tym adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Uważamy, że w związku z podjętymi działaniami ochronnymi przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej strony internetowej należy traktować jako uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Rejestracja

Jako partner handlowy firmy Bartscher mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej. W tym celu należy podać dane wymagane podczas rejestracji, tj. numer klienta, nazwę firmy, imię i nazwisko, telefon i adres e-mail. Dodatkowo zarejestrujemy datę i godzinę rejestracji oraz adres IP. Po zarejestrowaniu porównamy Państwa dane z naszymi danymi klienta; w przypadku pozytywnego porównania konto klienta zostanie odblokowane do korzystania.

Podstawę prawną do przetwarzania danych w celu rejestracji stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli zarejestrują się Państwo u nas w celu zawarcia lub wykonania umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Informacje oznaczone podczas rejestracji jako pole obowiązkowe są konieczne do zawarcia z nami lub wykonania umowy o konkretne usługi.

 

Realizacja zamówienia

Państwa informacje osobowe wykorzystujemy podczas zamówień tylko w obrębie naszego przedsiębiorstwa, spółek powiązanych oraz przedsiębiorstwa, któremu udzielamy zlecenia do realizacji zamówień.

Zapisywanie i przekazywanie danych podczas zamówień
W celu realizacji zamówienia współpracujemy z różnymi przedsiębiorstwami, które są odpowiedzialne za realizację płatności i logistykę. Dbamy o to, aby także nasi partnerzy przestrzegali przepisów prawa ochrony danych. Tym samym przekazujemy Państwa dane adresowe (nazwisko i adres) konkretnej firmie transportowej, dostarczającej Państwu zamówione produkty. Podstawę prawną ku temu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy z Państwem.

Dane są przechowywane u nas przez taki okres czasu, w jakim są one konieczne do realizacji umowy. Ponadto zapisujemy te dane w celu spełnienia obowiązków po zakończeniu umowy oraz w okresie wymaganym przez prawo na podstawie okresów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Ten okres przechowywania wynosi z reguły 10 lat na koniec danego roku kalendarzowego.

Realizacja płatności przy zamówieniach
W zależności od wybranego rodzaju płatności jej realizacja przy zamówieniach może odbywać się za pośrednictwem usługodawcy.

W przypadku płatności kartą kredytową lub przy użyciu usługi PayPal następuje techniczna realizacja przez firmę Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg. Computop jest certyfikowanym przez PCI DSS dostawcą usług płatniczych i wiodącym usługodawcą w obszarze bezpiecznego obrotu płatniczego. Firma Computop poddaje się regularnej certyfikacji bezpieczeństwa i spełnia standard bezpieczeństwa PCI. Odpowiednie informacje o koncie lub karcie kredytowej są zapisywane i przetwarzane wyłącznie przez firmę Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

W przypadku płatności za pośrednictwem usługi PayPal zostaną Państwo przekierowani za pomocą linku do strony internetowej PayPal. Przetwarzane są przy tym Państwa dane osobowe. Są to Państwa nazwisko, adres, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej. Proszę przestrzegać przy tym Ogólnych Warunków Handlowych, Warunków Użytkowania i Zasady Zachowania Poufności firmy PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na stronie internetowej www.paypal.com.

Podstawę prawną do realizacji płatności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu realizacji umowy z Państwem, przy czym mogą Państwo wybrać dowolnie rodzaj płatności.

Dane są przechowywane u nas przez taki okres czasu, w jakim są one konieczne do realizacji umowy. Ponadto zapisujemy te dane w celu spełnienia obowiązków po zakończeniu umowy oraz w okresie wymaganym przez prawo na podstawie okresów przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Ten okres przechowywania wynosi z reguły 10 lat na koniec danego roku kalendarzowego.

Sprawdzenie wypłacalności
W przypadku konieczności poniesienia przez nas wstępnych nakładów, zastrzegamy sobie prawo – w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów – do sprawdzenia w razie potrzeby wypłacalności na podstawie obliczeń matematyczno-statystycznych, korzystając z usług następującego/następujących przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw:

- Creditreform Paderborn, Friederichs & Davis KG, Am Hoppenhof 30, D - 33104 Paderborn

- Coface, oddział Niemcy, Isaac-Fulda-Allee 1, D- 55124 Moguncja

W tym celu przekazujemy dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia kontroli wypłacalności i wykorzystujemy otrzymane informacje dotyczące statystycznego prawdopodobieństwa niewypłacalności. Informacja o wypłacalności może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości scoringu), które są kalkulowane na podstawie uznanych naukowo obliczeń matematyczno-statystycznych. Ryzyko niewypłacalności klienta w przyszłości ustalane jest na podstawie wielu czynników, takich jak np. dochody, dane adresowe, zawód, stan cywilny i dotychczasowa historia płatności klienta. Wynik zostanie wyrażony w postaci wartości płatności (tzw. scoringu). Otrzymane w ten sposób informacje są podstawą dla naszej decyzji odnośnie uzasadnienia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego.

Możliwość wyboru jednego z oferowanych rodzajów płatności nie jest jednak uzależniona od tego typu informacji.

Podstawę prawną sprawdzenia wiarygodności i wypłacalności stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Komunikacja z nami

Mogą się Państwo z nami skontaktować na różne sposoby. Ponadto z przyjemnością przekazujemy Państwu informacje za pośrednictwem naszego newslettera drogą mailową.

Komunikacja drogą mailową
W przypadku komunikacji drogą mailową nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego w odniesieniu do informacji o wysokim stopniu poufności zalecamy pocztę tradycyjną.

Mogą Państwo samodzielnie zadecydować o tym, którą informację prześlą nam Państwo za pośrednictwem poczty e-mail. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, że nasz system mailingowy posiada funkcję automatycznej archiwizacji. W takim przypadku zasadniczo wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości mailowe są archiwizowane w formie cyfrowej i zabezpieczane przed zmianami zgodnie z wymogami prawa podatkowego (GoBD §§ 146, 147 AO) i prawa handlowego. Okres przechowywania może wynieść nawet do 10 lat. Archiwizacją nie są objęte wiadomości mailowe kierowane na adres karriere@bartscher.de. W przypadku pytań dotyczących cyfrowej archiwizacji prosimy zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę, aby kierowana do nas dokumentacja aplikacyjna przesyłana była wyłącznie w formacie plików PDF. Skompresowane pliki (WinZip, WinRAR, 7Zip itp.) są blokowane przez nasze systemy bezpieczeństwa. Prosimy mieć świadomość, że przesyłane do nas dokumenty aplikacyjne nie mogą być zakodowane. Wychodzimy z założenia, że również nasze odpowiedzi na maile aplikacyjne mogą być przesyłane w formie niezakodowanej. W przypadku niewyrażenia na to zgody, prosimy o zamieszczenie stosownej informacji w mailu aplikacyjnym. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualny nieuprawniony wgląd w dokumentację aplikacyjną przez osoby trzecie, który może mieć miejsce podczas przesyłania niezakodowanych wiadomości mailowych.

Newsletter
W przypadku rejestracji do naszego newslettera Państwa adres e-mail wykorzystywany jest do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji. Będą Państwo otrzymywać drogą mailową regularne informacje dotyczące aktualnych tematów oraz e-maile ze specjalnych okazji, np. w przypadku wyjątkowych promocji. E-maile mogą być personalizowane i indywidualizowane w oparciu o nasze informacje o użytkownikach.

Do rejestracji do naszego newslettera wykorzystujemy, jeśli nie udzielili nam Państwo swojej zgody na piśmie, tzw. proces double-opt-in, tzn. newsletter będziemy przysyłać drogą e-mailową dopiero wtedy, jeśli wcześniej wyraźnie Państwo potwierdzili, że powinniśmy aktywować wysyłanie newslettera. Następnie wyślemy e-mail powiadamiający i poprosimy, aby poprzez kliknięcie linku znajdującego się w tym e-mailu potwierdzili Państwo chęć otrzymywania naszego newslettera.

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli zamówili Państwo subskrypcję newslettera. W ramach wytycznych ustawowych może pojawić się także możliwość, że otrzymają Państwo od nas newsletter bez wyraźnej zgody, ponieważ zamówili Państwo u nas towary lub usługi, w związku z tym otrzymaliśmy Państwa adres e-mail i nie sprzeciwili się Państwo otrzymywaniu informacji drogą e-mailową. W tym przypadku podstawę prawną stanowi nasz uzasadniony interes do przesyłania reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać od nas newslettera, można wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość lub sprzeciwić się dalszemu utrzymywaniu newslettera, nie ponosząc za to żadnych innych kosztów jak tylko koszty przekazania informacji zgodnie z podstawowymi taryfami. Wystarczy użyć linku wyrejestrowującego znajdującego się w każdym newsletterze lub przesłać informację nam lub naszemu pełnomocnikowi ds. ochrony danych.

Media społecznościowe
W naszej ofercie internetowej znajdują się linki do sieci biznesowej Xing i YouTube. Linki rozpoznają Państwo po odpowiednim logo oferenta.

Kliknięcie linków powoduje otwarcie odpowiednich zewnętrznych stron internetowych, których niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy. Szczegóły dotyczące obowiązujących tam postanowień dostępne są w odpowiednich Politykach prywatności poszczególnych oferentów; znajdują się one na stronie:

Xing: https://www.xing.com/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Przed wywołaniem odpowiednich linków informacje osobowe nie są przekazywane poszczególnym oferentom. Wejście przez Państwa na stronę, do której umieszczono link, stanowi jednocześnie podstawę przetwarzania danych przez danego oferenta.

Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej znajdują się filmy wideo, do odtwarzania których wykorzystujemy wtyczkę serwisu YouTube („YouTube”) administrowanej przez firmę Google. Administratorem usługi jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli wchodzą Państwo na naszą stronę internetową, na której znajduje się film wideo, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje przy tym informację, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie w serwisie YouTube, umożliwiają Państwo serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zachowania w internecie do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta w serwisie YouTube. Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de, która obowiązuje także dla serwisu YouTube.

Wykorzystujemy usługę YouTube, aby móc prezentować Państwu filmy wideo i przekazywać jeszcze więcej informacji o nas i naszych usługach; jednocześnie stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Państwa prawa i kontakt

Przykładamy dużą wagę do tego, aby jak najlepiej wyjaśnić przetwarzanie Państwa danych osobowych i poinformować o przysługujących prawach. Jeśli życzą sobie Państwo dodatkowych informacji lub chcą skorzystać z przysługujących praw, mogą się Państwo skontaktować z nami w każdej chwili i poprosić o pomoc.

Prawa osoby,  której dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu obszerne prawa. Przede wszystkim mają Państwo nieograniczone prawo do uzyskania informacji oraz mogą Państwo zażądać ewentualnie poprawienia i/lub usunięcia bądź zablokowania swoich danych osobowych. Ponadto mogą Państwo wymagać ograniczenia przetwarzania oraz przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. W odniesieniu do przekazanych nam przez Państwa danych osobowych przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych.

Jeśli chcą Państwo dochodzić któregokolwiek ze swoich praw i/lub otrzymać dodatkowe informacje na ten temat, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Alternatywnie można się także zwrócić do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych.

Cofnięcie zgody i sprzeciw
Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnym momencie bezpłatnie cofnąć ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody nie narusza zgodności przetwarzania danych z prawem, które miało miejsce do momentu cofnięcia zgody. Partnerami do kontaktu w tej sprawie jest również nasz dział obsługi klienta oraz nasz pełnomocnik ds. ochrony danych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wynika z udzielonej zgody, lecz odbywa się na innej podstawie prawnej, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Państwa sprzeciw spowoduje sprawdzenie i ewentualnie zakończenie przetwarzania danych. Zostaną Państwo poinformowani o wyniku sprawdzenia i otrzymają – jeśli przetwarzanie danych powinno być mimo to kontynuowane – od nas dodatkowe informacje wyjaśniające, dlaczego przetwarzanie danych jest dopuszczalne.

 

Pełnomocnik ds. ochrony danych i kontakt
Wyznaczyliśmy zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych, który wspiera nas w zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych i do którego także Państwo mogą się bezpośrednio zwracać. W przypadku pytań dotyczących naszego postępowania z danymi osobowymi lub dodatkowych informacji związanych z prawem ochrony danych do Państwa dyspozycji jest nasz pełnomocnik ds. ochrony danych i jego zespół:

Sachverständigenbüro Mülot GmbH
Dirk-Michael Mülot
Grüner Weg 80, 48268 Greven, Niemcy

Tel.: +49 2571 5402-0
Faks: +49 2571 5402-199
E-mail: d.muelot@svb-muelot.de

 

Wnoszenie skarg
Jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie przez nas danych osobowych nie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności lub mającymi zastosowanie przepisami ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę można wnieść do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Pełnomocnik ds. ochrony danych sprawdzi wówczas sprawę i poinformuje Państwa o wyniku kontroli.

 

Dodatkowe informacje i zmiany

Linki do innych stron internetowych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych witryn. Linki te są z reguły odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu na linkowanych stronach przestrzegane są obowiązujące przepisy ochrony danych. Dlatego zalecamy Państwu regularne zasięganie informacji odnośnie aktualnej Polityki prywatności, także w przypadku innych stron internetowych.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności
Ostatnie uaktualnienie niniejszej Polityki prywatności oznaczone jest datą (u dołu). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zmiana nastąpi w szczególności w przypadku technicznej optymalizacji strony internetowej oraz zmian wytycznych dotyczących prawa ochrony danych. Aktualna wersja Polityki prywatności jest dostępna zawsze bezpośrednio na stronie internetowej. Zalecamy Państwu regularne zasięganie informacji na temat zmian niniejszej Polityki prywatności.

 

Ostatnie uaktualnienie niniejszej Polityki prywatności: 01/2021